Svenska Saabklubben är bilklubben för dig som gillar Saabs klassiska bilmodeller.
Saabklubbens målsättning är att underlätta för de som intresserar sig för Saabs klassiska bilmodeller att få ut mer av sitt intresse. Det gör vi genom att bland annat tillhandahålla information, reservdelar, mycket fördelaktiga försäkringar, träffar och diskussionsforum på internet. Svenska Saabklubben är organiserad i MHRF.


Hemsidan innehåller förutom information om Saabklubben många bilder, filmer, ljudfiler och länkar. Det finns också en Saabchatt, Anslagstavla och en klubbshop.
Observera att sidan är till viss del avsedd för medlemmar i Svenska Saabklubben, för att ta del av allt godis krävs alltså ett medlemsskap.


Driftinformation om hemsidan & forumet finns på http://saabklubben.blogspot.com, anteckna gärna denna adress så får du veta vad som händer när sidan krånglar.

FÖR SAABMUSÉET - KLUBBENS MUSEIFOND!

Vid årsmötet 2012 i Trollhättan kom en insamling till Saabmuséet att ske, vilken sedan kompletterades med medel från klubben som en gåva till det återöppnade och räddade Saabmuséet.
Tanken att göra det mer "permanent" och möjligt att bidraga över tid och från alla i och/eller utanför medlemskadern väcktes - därför lanseras nu SSK:s museifond.
Avsikten är sedan att den under året insamlade summan vid ett tillfälle högtidligen skall överlämnas till muséet.

Med den har alla möjlighet att ge valfritt bidrag till Saabmuséet!

1. Hur gör man:
2. Bestäm summa!

3. Girera summan till klubbens plusgirokonto 476 52 46-6 (Internationell betalning BIC: NDEASESS, IBAN: SE28 9500 0099 6034 4765 2466, alternativt via PayPal: ekonomi@saabklubben.com – men, då gör avgifterna att det blir mindre till muséet)

4. Ange: Museifonden VIKTIGT! (så det inte kan misstolkas som medlemsavgift...)
5. Ange avsändare eller om Du så vill var anonym.

Hela styrelsen och muséet tackar för Ditt bidrag!

Missa inte de intressanta diskussionerna i vårt forum.
Problem med inloggning
Om du har problem med att logga in på medlemssidorna, klicka på denna
länk. Logga sedan in genom att skriva in användarnamn och lösenord i sidans mittendel.